هـی رفیق زمان است که وفاداریِ تو را ثابت میکند نه زبان

بهداد میگه :

ﻋﺎﻗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﻣﺘﺮﻭ ﻧﭽﻮﺳﻴﺪ !!

ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻓﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺎﺩﻡ ﻣﺸﻜﻮﻛﺎﺱ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻣﻦ !!! |:


یکی ازخصوصیات خوبم اینه که...

 کسی که منو دوست داشته باشه هیچوقت پیرنمیشه
 
یا دق مرگش میکنم

یا جوون مرگ میشه :))))


آغا میدونم نمیشه نذر گذاشت 

خودتونو ناراخت نکنید

بعدن درست شد میزارید حالا :)))



برچسب‌ها: مردمی که فکرشان آزاد نیست, هرگز آزاد نخواهند شد, بلکه به وسعت تفکرشان قفسی, دیگر را تجربه میکنند
+ [ تاریخ ] شنبه 29 تیر1392 [ ساعت ] 11:46[ نویسنده] فِکر میکُنَن ما خَریم |